Araldite Bonding Paste

Beton Ve Çelik Yüzeyler İçin Yapıştırıcı

Çelik levhaların ve kürünü tamamlamış beton elemanların yapıştırılmasında kullanılır. Ayrıca beton yüzeylerdeki çatlakların yüzeysel olarak doldurulması ve tamiri için ideal bir malzemedir.

Özel Nitelikler

  • Çözücü Gerektirmez
  • Büzülmez
  • Çabuk Kürlenir
  • Betona İyi Yapışır

Araldite Bonding Paste, epoxy reçinesi ve sertleştiricisinden oluşan iki bileşenli bir malzemedir. Her bir bileşen fabrikada tartılmış ve kullanıma hazır olarak paketlenmiştir. Karışımın uniform olup olmadığını görebilmek amacıyla reçine ve sertleştirici ayrı ayrı renklerde üretilmiştir.

Fiziksel Özellikler


Süre
10° C 20° C 30° C
Kapta kalma süresi
İlk sertleşme süresi
Tam sertleşme
4 saat.
24 saat.
7 gün
2 saat.
12 saat
7 gün
1 ½ saat
8 saat
7 gün

Mekanik Özellikler

Basınç mukavemeti Tipik Sonuçlar
20º C’de 12 saat sonunda
20º C’de 12 saat sonunda
20º C’de 12 saat sonunda
Tam kurumada çekme mukavemeti
200 kg/cm²
600 kg/cm²
800 kg/cm²
200 kg/cm²

Kimyasal Özellikler

Araldite Bonding Paste, suya ve seyreltik haldeki kimyasalların çoğuna dayanıklıdır.

Isıl Özellikler
Araldite Bonding Paste
, ile doldurulan ek yerleri 60° C’de zayıflamaya baslar. Bu nedenle 60° C’nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalacaksa, bu yapıştırıcının dikkatle kullanılması gerekir. I0º C’nin altındaki sıcaklıklarda kürlenmez.

Kullanım
Sistemin Uygulanması

Uygulama yapılacak betonun en az 225kg/cm2 basınç mukavemetinde olması, 28 gün kürlenmesi ve bu süre sonunda en çok % 5 nem içermesi gereklidir. 28 günlük kürlenme süresinin beklenemediği durumlarda Ciba teknik servisine danışınız.

Yüzey Hazırlığı 
Beton yüzeyindeki tüm çimento şerbeti ve gevşek maddelerin mekanik kazıma veya “Acid Etching” ile temizlenmesi zorunludur. “Acid Etching” yapıldığında yüzeyin yıkanarak temizlenmesi zorunludur. Çatlak, yada bozuk beton, agrega açığa çıkıp sağlam bir yüzey elde edilinceye kadar kumlama, yada mekanik kazıma yöntemine tabi tutulur. Bu durumda yüzeyin Araldite Hole Filler kullanılarak tesviye edilmesi gerekir. Yağ bulaşan yüzeyler ya alevle yakılmalı ya da iyi bir deterjanla yıkanıp kurumaya bırakılmalıdır. Bütün çelik yüzeylerin İsveç Standardı SA 2 ½ kalitesinde kumlanması gereklidir. Daha sonra Araldite Steel Primer 011 veya Araldite Steel Primer 012 ile astarlanmalıdır.

Kaplama Uygulaması

Malzemeler 400d/d’lik mekanik mikserle karıştırılması içine hava karışmasını önleyecektir.Araldite Bonding Paste, iki bileşenli bir malzemedir. Sertleştiricinin tamamını reçine üzerine katıp uniform bir renk alıncaya kadar karıştırılır.Yapıştırılacak yüzeylerin her ikisine de malzeme sürülmelidir. Tam kürlenmenin sağlanabilmesi için sıcaklığın 10° C’nin üstünde olması gereklidir.

Temizleme
Vantico Cleaning Fluid kullaniniz.

Verım
Araldite Bonding Paste, 1 kg’lık paket 0,75 lt, 6 kg’lık paket 4,5 lt malzeme içerir.

Depolama
5-25°C’de 12 ay süreyle saklanabilir.

Uyarı
Kurumamış epoxy malzemesini ağzınıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. Kurumamış epoxy malzemesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. Buharını teneffüs etmeyin. 5° C altında kullanmayın

Not
Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır; bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Satınalıcılar ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve gereksinimleri çerçevesi içinde değerlendirmelidir.