Araldite Epoxycoat T.L.

Tank Cidarları İçin Epoxy Kaplama

Paslanmış petrol ve balast tanklarının yenilenmesi ve tamiri ile beton yüzeylerde bulunan veya ileride olabilecek çatlakların yüzeysel olarak onarımında kullanılır. Cam dokuma ile beraber kullanılarak, paslanmış tank tabanları onarılabilir ve uzun bir süre paslanmaya karşı dayanıklı hale getirilebilir.

Özel Nitelikler

  • İnceltici Gerektirmez
  • Maliyeti Düşüktür
  • Paslanmayı Durdurur
  • Süratli Sonuç

Araldite Epoxycoat T.L. epoxy reçinesi ve sertleştiricisinden oluşan, iki bileşenli bir malzemedir.Her bir bilesen fabrikada tartılmış ve kullanıma hazır olarak paketlenmiştir.

Fiziksel Özellikler

Standart Hızlı Set
20° C 30° C 20° C 30° C
Kapta kalma süresi (saat)
Yeni kat uygulama süresi (saat)
İlk sertleşme (saat)
Tam kuruma(gün)
5-6
24-48
36
7
3-4
18-36
24
7
2½-3
18-36
24
7
1-1½
12-24
18
7

Kimyasal Özellikler

Araldite Epoxycoat T.L. 20° C’de 12 ay sureyle aşağıdaki maddelere daldırılarak test edilmiş ve etkilenmemiştir.
Deniz suyu
Sülfirik asit % 10
Sülfirik asit % 30
Hidroklorik asit % 10
Hidroklorik asit % 20
Kostik soda % 10
Kostik soda % 30
Amonyak % 10
Amonyak % 25
Asetik asit % 10
Asetik asit % 50
Laktik asit % 10
Keten tohumu yağ asidi
Tal yağı asidi
Ksilen
Benzin
Ham petrol

Pürüzlü beton yüzeylerde sarfiyat daha fazla olacaktır. Kaplama, tam kuruma suresi tamamlanmadan, kimyevi maddelerle temas etmemelidir.

Kullanım: Sistemin Uygulanması

Uygulama yapılacak betonun en az 225kg/cm2 basınç mukavemetinde olması, 28 gün kürlenmesi ve bu süre sonunda en çok % 5 nem içermesi gereklidir. 28 günlük kürlenme süresinin beklenemediği durumlarda Ciba teknik servisine danışınız.

Yüzey Hazırlığı
Beton yüzeyindeki tüm çimento şerbeti ve gevşek maddelerin mekanik kazıma veya “Acid Etching” ile temizlenmesi zorunludur. “Acid Etching” yapıldığında yüzeyin yıkanarak temizlenmesi zorunludur.
Çatlak, yada bozuk beton, agrega açığa çıkıp sağlam bir yüzey elde edilinceye kadar kumlama, yada mekanik kazıma yöntemine tabi tutulur. Bu durumda yüzeyin Araldite Hole Filler kullanılarak tesviye edilmesi gerekir. Yağ bulaşan yüzeyler ya alevle yakılmalı ya da iyi bir deterjanla yıkanıp kurumaya bırakılmalıdır.
Bütün çelik yüzeylerin İsveç Standardı SA 2 ½ kalitesinde kumlanması gereklidir. Daha sonra Araldite Steel Primer 011 veya Araldite Steel Primer 012 ile astarlanmalıdır. 60º C ‘ın üstündeki sıcaklıkların söz konusu olduğu durumlarda sadece Araldite Steel Primer 012 kullanılmalıdır.

Genel Bilgiler

Malzemeler 400d/d’lik mekanik mikserle karıştırılması içine hava karışmasını önleyecektir. bb. iki bileşenli bir malzemedir. Sertleştiricinin tamamını reçine üzerine katıp uniform bir renk alıncaya kadar karıştırılır. Rulo ve fırça ile boya yüzeyinde hava kabarcıkları olmayacak şekilde yüzeye uygulanır. Bu uygulama sırasında toplam malzeme sarfiyatının 2/3’ü yüzeye sürüldükten sonra cam dokuma (fiber glass) yüzeye serilir ve özel rulosu ile reçine cam dokumaya yedirilir. Daha sonra malzemenin kalan 1/3’u yüzeye fırça veya rulo ile uygulanır. Bu uygulamada elyaf olarak aminosilan bağlayıcılı cam dokuma kullanılır. Toplam Araldite Epoxycoat T.L. sarfiyatı ise cam dokuma ağırlığının 3 katı miktarında olmalıdır.

Depolama
5-25°C’de 12 ay süreyle saklanabilir.

Uyarı
Kurumamış epoxy malzemesini ağzınıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. Kurumamış epoxy malzemesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. Buharını teneffüs etmeyin. 5° C altında kullanmayın.

Not
Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır; bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Satınalıcılar ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve gereksinimleri çerçevesi içinde değerlendirmelidir.