Araldite Self Levelling Screed

3mm Epoxy Zemin Kaplaması

Araldite Self Levelling Screed 3 mm kalınlığında, kimyasal maddelerden etkilenmeyen, kolay temizlenebilen, mekanik mukavemeti yüksek bir zemin kaplamasıdır. Değişik renkleri bulunan Araldite Self Levelling Screed, ilaç fabrikalarında, hastanelerin steril alanlarında, elektrik santrallerinde ve her türlü sanayi tesis için temizlenmesi kolay, tozumaz zemin gerektiren her yer için idealdir.

Özel Nitelikler

  • Çözücü gerektirmez.
  • Kokusu hafiftir.
  • Kimyasal maddelere son derece dayanıklıdır.
  • Kolay aşınmaz.
  • Temizlenmesi kolaydır, çatlamaz.
  • Çekici güzelliğe sahiptir.
  • Değişik renklerde mevcuttur.

Araldite Self Levelling Screed; sertleştirici ve silis taneleri karışımından oluşmuştur. Her bir kolide, fabrikada tartılmış üç paket bulunur; bunlar yerinde karıştırılıp kullanılmak üzere gereken oranda hazırlanmıştır. Ayrıca önceden paketlenmiş, 2 bileşenli, bir astar da sağlanmaktadır.

Fiziksel Özellikler

Süre

20° C 30° C 40° C
Astar
Kapta kalma süresi
İlk kuruma süresiKaplama
Kapta kalma süresi
Tam kuruma
120 dak.
240 dak.90 dak.
7 gün
60 dak.
120 dak.50 dak.
7 gün
30 dak.
60 dak.25 dak.
7 gün

Mekanik Özellikler

Tipik Sonuçlar

Basınç mukavemeti
Gerilme mukavemeti
Betona aderans (yapışma)
Elastikiyet Modülü
Yoğunluk
650 kg/cm²
250 kg/cm²
40-50 kg/cm²
55000 kg/cm²
1.7 gr/cm³

Kimyasal Özellikler

Araldite Self Levelling Screed 12 ay süreyle aşağıdaki maddelere batırılmış ve aşağıdaki sonuçları vermiştir.

 

Deiyonize su
Javel suyu
Sülfürik asit
Nitrik asit
Asetik asit
Kostik soda
Kurşunlu benzin
Tolüen
Ksilen
111-Trikloroetan
Skydrol 500 A (Hidrolik yağı)
Oktanol
Meyve suları
Şekerli eriyik
Stiren
+
% 14 +
% 10 +% 30 +
% 30 +
% 10 O
% 20 +
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ Etkilenmemiştir
O Sararmıştır

Kullanım: Sistemin Uygulanması

Uygulama yapılacak betonun en az 225kg/cm2 basınç mukavemetinde olması, 28 gün kürlenmesi ve bu süre sonunda en çok % 5 nem içermesi gereklidir. 28 günlük kürlenme süresinin beklenemediği durumlarda Ciba teknik servisine danışınız.