Araldite Topcoat 020 TU

Kimyasal Maddelere Karş1 Çok Dayanıklı Koruyucu Kaplama

Üstün kimyasal ve mekanik niteliklere sahip koruyucu bir yüzey kaplaması olan Araldite Topcoat020 TU, petrokimya tesisleri, tekstil fabrikaları, şeker fabrikaları, su arıtma tesisleri, gübre fabrikaları, kanalizasyon tesisleri, taşma boruları ve paslanmaya açık ortamdaki çelik yapılarda kullanılır.

Özel Nitelikler

  • Çözücü gerektirmez
  • Sert parlak görünüş
  • Beton ve çelige iyi yapışma
  • Kımyasal maddelere karsıdayanıklılık

Araldite Topcoat 020 TU, epoxy reçinesi ve sertleştiricisinden oluşan iki bileşenli bir malzemedir. Her bir bilesen, fabrikada tartılmış ve kullanıma hazır olarak paketlenmiştir. Karışımın uniform olup olmadığını görebilmek amacıyla reçine ve sertleştirici ayrı ayrı renklerde üretilmiştir.

Fiziksel Özellikler

Süre

20° C 30° C 40° C
Kapta kalma süresi
Yeni kat uygulama süresi
İlk sertleşme süresi
Tam sertleşme
100 dak.
15-48 saat
24 saat
7 gün
70 dak.
8-24 saat
12 saat
7 gün
50 dak.
5-20 saat
7 saat
7 gün

Kimyasal Özellikler

Araldite Topcoat 020 TU 12 ay süreyle aşağıdaki maddelere batırılmış ve aşağıdaki sonuçları vermiştir

Deiyonize su
Sofra tuzu eriyiği
Kurşunlu benzin
Sülfirik asit
.
Hidroklorik asit
Fosforik asit
Asetik asit
Kostik soda (sodyum hidroksit)
Konsantre amonyak
Etil alkol
.
% 20
.
% 10
% 30
%10
% 43
% 50
% 30
.
% 20

Mekanik Özellikler

20° C 40° C 60° C
Sertleşme (persoz)
Distensibilite(DIN 53156)
Çarpmaya dayanma kuvveti
(1 kg.Ø 20mm)
Bükülme Testi
(Ø 15 mm. Mil etrafında)
230 san.
0,5 mm
.5 cm/kg
.
10º
260 san.
3 mm
.20 cm/kg

60–
3 mm
40 cm/kg

.80º

Genel Bilgiler

Kaplama Uygulaması
Malzemeler 400d/d’lik mekanik mikserle karıştırılması içine hava karışmasını önleyecektir.
Araldite Topcoat 020 TU iki bileşenli bir malzemedir. Sertleştiricinin tamamını reçine üzerine katıp uniform bir renk alıncaya kadar karıştırılır. Rulo ve fırça ile boya yüzeyinde hava kabarcıkları olmayacak şekilde yüzeye uygulanır. Her biri yaklaşık 300 gr/m2 olacak şekilde iki kat uygulandığında yaklaşık 500 mikron kalınlığında bir kaplama elde edilir. Pürüzlü beton yüzeylerde sarfiyat daha fazla olacaktır. ikinci katın belirtilen sure içinde uygulanmasına dikkat edilmelidir, aksi takdirde katlar arasında yapışma olmayacak ve kaplama zamanla pul pul kalkacaktır.
Kaplama, tam kuruma suresi tamamlanmadan, kimyevi maddelerle temas etmemelidir. Kaplama kürünü tamamladıktan sonra güneş ışığı ve kimyasal maddelerin tesiriyle renk değiştirecektir. Bu durum malzemenin yapısından kaynaklanmakta olup, herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır.

Temizleme 
Vantico Cleaning Fluid kullanınız.

Verim
Araldite Topcoat 020 TU.: 
5.4 kg’lık paket 18 m² alanı kaplar . Pürüzlü yüzeyler için daha fazla malzeme gerekebilir.

Kullanım: Sistemin Uygulanması

Uygulama yapılacak betonun en az 225kg/cm2 basınç mukavemetinde olması, 28 gün kürlenmesi ve bu süre sonunda en çok % 5 nem içermesi gereklidir. 28 günlük kürlenme süresinin beklenemediği durumlarda Ciba teknik servisine danışınız.

Yüzey Hazırlığı
Beton yüzeyindeki tüm çimento şerbeti ve gevşek maddelerin mekanik kazıma veya “Acid Etching” ile temizlenmesi zorunludur. “Acid Etching” yapıldığında yüzeyin yıkanarak temizlenmesi zorunludur.
Çatlak, yada bozuk beton, agrega açığa çıkıp sağlam bir yüzey elde edilinceye kadar kumlama, yada mekanik kazıma yöntemine tabi tutulur. Bu durumda yüzeyin Araldite Hole Filler kullanılarak tesviye edilmesi gerekir. Yağ bulaşan yüzeyler ya alevle yakılmalı ya da iyi bir deterjanla yıkanıp kurumaya bırakılmalıdır.
Bütün çelik yüzeylerin İsveç Standardı SA 2 ½ kalitesinde kumlanması gereklidir. Daha sonra Araldite Steel Primer 011 veya Araldite Steel Primer 012 ile astarlanmalıdır. 60º C ‘ın üstündeki sıcaklıkların söz konusu olduğu durumlarda sadece Araldite Steel Primer 012 kullanılmalıdır.

Depolama
5-25°C’de 12 ay süreyle saklanabilir.

Uyarı
Kurumamış epoxy malzemesini ağzınıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. Kurumamış epoxy malzemesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. Buharını teneffüs etmeyin. 5° C altında kullanmayın.

Not
Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır; bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Satınalıcılar ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve gereksinimleri çerçevesi içinde değerlendirmelidir.