Resiflex 200

Jet Yakıtına Dayanıklı Derz Dolgu Macunu

RESIFLEX 200 soğuk uygulamalı. çift bileşenli. elostomerik bir macun olup, beton saha derzleri için geliştirilmiş ekonomik bir malzemedir. Ekstrem hava sıcaklıklarında ve sürekli esneme-gevşeme hareketinde dahi elastikiyetini kaybetmemektedir. RESIFLEX 200 jet yakıtı yağ ve hidrolik yağına karsı dayanıklı olup, soğuk hava şartlarında sertleşmemekte, sıcak havalarda ise asgari yumuşama olmaktadır. RESIFLEX 200 uzun vadede bakım masrafını azaltmakta, dolayısıyla ekonomik olmaktadır.

Özel Nitelikler

  • Yüksek elastikiyet
  • Ekstrem hava sıcaklıklarından etkilenmeme
  • Düşük bakim masrafı-Ekonomi
  • Jet yakıtı.yağ ve hidrolik sıvı dayanımı
  • Soğuk uygulamalı ve kendi kendini seviyeleme
  • Beton ve asfalt kökenli malzemelere yapışabilme
  • Daha önce asfalt kökenli ve sıcak uygulamalı malzemelerle doldurulmuş Derzlerin yenilenmesi işi için uygun.

Standartlar
U.S. Federal Specification SS-S-200 D

Uygulama Alanı

Aşağıda adı gecen sahalardaki derzlerin doldurulmasında kullanılır;
* Otoyollar
* Havaalanı ve Runway
* Rıhtım ve iskeleler
* Petrol terminalleri
* Çok katli otoparklar

Tanım

RESIFLEX 200 soğuk uygulamalı, çift komponentli elostomerik bir macun olup, beton saha derzleri için tüm hava şartlarında kullanılabilecek ekonomik bir malzemedir. Derz dolgusundan beklenen özellik betonda oluşan günlük ve mevsimsel hareketleri karşılayabilmesidir. Bu ise beton sahada yaratılan derzlerin birbirine olan uzaklığı, derz genişlik ve derinliği (malzemenin teknik özellikleri dahilinde ) uygulanarak sağlanır. Kurunu tamamlamış RESIFLEX 200 düzensiz olarak meydana gelen sıkışma ve gerilmeleri hasar görmeden karşılayabilir. Ekstrem hava sıcaklıklarında meydana gelen söz konusu gerilme ve sıkışmalar karşısında konvansiyonel sıcak uygulamalı malzemeler asin akıcı olmakta ve kırılganlaşmaktadır. RESIFLEX 200 uzun ömrü sayesinde uzun vadede oldukça ekonomik olmakta ve bakim masraflarının minimum seviyede kalmasını sağlamaktadır RESIFLEX 200jet yakıtı. yağ ve hidrolik sıvılara karsı dayanıklı olduğundan bu malzemelerin dökülmesinin söz konusu olduğu yerler için idealdir.

Derz Boyutlar
Genleşme derzlerinde derz genişliği genelde derzin alt kısmında kullanılan dolgu malzemesinin kalınlığı kadar alınır.(25 mm). RESIFLEX 200 betonda oluşan ritmik hareketten karşılayabilmektedir. Ancak malzemenin elastikiyetinin % 25 olduğu planlama sırasında göz önüne alınmalıdır. Hava sıcaklığının yüksek olduğu zamanlarda genleşen beton RESIFLEX 200‘u sıkıştırmakta, derzin tamamen dolu olması durumun da ise RESIFLEX 200derzin üst kısmında dışa doğru taşmaktadır. Bu nedenle derzler tamamen doldurulmamalı RESIFLEX 200 yüzeyin 5-8 mm. aşağısında bitirilmelidir. RESIFLEX 200 için genişlik/derinlik oranı 1/1-1.5/1 olmalı ayrıca EN AZ 10 mm. derinlik şartı sağlanmalıdır.

Uygulama

1) Macunun uygulanacağı yüzeyler kir, yağ, toz ve nemden arındırılmış olmalıdır. Bu temizleme işlemi mekanik yollarla yapıldıktan sonra derzler kuru ve yağ içermeyen basınçlı hava ile temizlenmelidir

2) Derz tabanına uygun derinliği sağlayacak şekilde dolgu malzemesi (compressible joint filler) veya polyetilen fitil veya yapışmayı önleyici bant yerleştirilmelidir.

3) Derz yan yüzeyleri RESIPRIMER No.2 ile astarlandıktan sonra 0.5-2 saat içerisinde RESIFLEX 200 derze doldurulmalıdır. 2 saat içinde derz dolgu macunu uygulanamamışsa yüzeyler yeniden astarlanmalıdır. Primer uygulandıktan sonra 0.5 saat beklenmesi malzeme içinde bulunan solventin buharlaşması için gereklidir.

4) Küçük kutuda bulunan Part B. büyük kutu içinde bulunan Pan A üzerine dökülerek max. 400 devir / dakika olacak şekilde matkap ile 4 dakika süreyle karıştırılır.. Küçük miktarlar spatula ile 8 dakika süreyle karıştırılmalıdır. Büyük miktarlar için el ile karıştırma tavsiye edilmemektedir. Kutu içinde bulunan malzemenin taban ve yan kenarlarının tamamen karıştırılmış olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde kutu içindeki malzemenin tamamı reaksiyona girmeyecektir.

Depolama
5-25 C’de 12 ay sureyle saklanabilir.

Teknik Data
Form :
İki komponentli
Katı madde oranı : % 100
Yoğunluk : 1.36Kg/Lt.
Renk : Siyah
Uygulama sıcaklığı :5° C üzerinde

Not
Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır; bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç, biri teminat altında değildir. Satın alıcılar ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşullan ve gereksinimleri çerçevesi içinde değerlendirmelidir.