Araldite Self Smoothing Screed

Zeminler İçin Son Derece Dayanıklı Epoxy Kaplama

Araldite Self Smoothing Screed 2 mm kalınlığında, kimyasal maddelerden etkilenmeyen, kolay temizlenebilen, mekanik mukavemeti yüksek bir zemin kaplamasıdır. Değişik renkleri bulunan Araldite Self Smoothing Screed ilaç fabrikalarında, hastanelerin steril alanlarında, elektrik santrallerinde ve her türlü sanayi tesis için temizlenmesi kolay, tozumaz zemin gerektiren her yer için idealdir.

Özel Nitelikler

  • Çözücü Gerektirmez.
  • Kimyasal Maddelere Son Derece Dayanıklıdır.
  • Kolay Aşınmaz.
  • Temizlenmesi Kolaydır, Çatlamaz.
  • Çekici Güzelliğe Sahiptir.
  • Değişik Renklerde Mevcuttur.

Araldite Self Smoothing Screed; Araldite epoxy reçine bazlı bir malzemedir. Malzeme 3 tabaka halinde uygulanır.
Araldite Multilayer Primer, çelik mala ile uygulanan 3 bileşenli bir malzemedir. Uygulandıktan sonra üzerine kuartz kumu serpilir. Bu sistem ile uygulanacak 2 tabakada 1.8 mm kalınlıkta sağlam dayanıklı bir alt tabaka oluşturur.
Araldite Epoxycoat HD, 2 bileşenli, renkli epoxy malzemedir. Kürünü tamamlamış astar katların üzerine kimyevi dayanım sağlamak ve kolay temizleme için uygulanır.

Fiziksel Özellikler

Süre

10° C 20° C 30° C
Kapta kalma süresi
Yeni kat uygulama süresi
İlk sertleşme süresi
Tam sertleşme
120 dak.
240 dak
90 dak.
7 gün
60 dak.
120 dak
50 dak.
7 gün
30 dak.
60 dak
25 dak.
7 gün

Kimyasal Özellikler

Araldite Self Smoothing Screed 12 ay süreyle aşağıdaki maddelere batırılmış ve aşağıdaki sonuçları vermiştir.

 

Deiyonize su
Javel suyu
Sülfürik asit
Nitrik asit
Asetik asit
Kostik soda
Kurşunlu benzin
Tolüen
Ksilen
111-Trikloroetan
Skydrol 500 A (Hidrolik yağı)
Oktanol
Meyve suları
Şekerli eriyik
Stiren
+
% 14 +
% 10 +% 30 +
% 30 +
% 10 O
% 20 +
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ Etkilenmemiştir
O Sararmıştır

Kullanım: Sistemin Uygulanması

Kaplama Uygulaması

Malzemeler 400d/d’lik mekanik mikserle karıştırılmalıdır.
a)Astar (Araldite Multilayer Primer):Her paket üç bileşenden oluşur. Önce reçine içine sertleştirici eklenip üniform bir kıvam alıncaya kadar karıştırılır. Dolgu malzemesi daha sonra yavaş yavaş reçine ve sertleştirici karışımına eklenir. Astar katlar zemine mala ile serilir. Her katın üzerine 0.4-0.8 mm kuartz yüzey tamamen örtülünceye kadar serilir. Her kurumayı takiben yüzeyden serbest kuartz süpürülerek alınır
b)Son Kat (Araldite Epoxycoat H.D.) iki bileşenli bir malzeme olup, önceden tartılmış paketler halindedir ve içine katılması gereken hiçbir madde yoktur. Sertleştiricinin tamamını reçine üzerine katıp uniform bir kıvam alıncaya kadar karıştırılır. Karışım zemine 800gr/m2 olacak şekilde çelik mala ile uygulanır.

Kür
İlk sertleşme süresini tamamladığı anda yaya trafiğine cevap verebilir, ancak ağır yük ve kimyasal etkilere maruz kalabilmesi için 7 gün gereklidir.

Temizleme 
Vantico Cleaning Fluid kullanınız.

Verim
Araldite Multilayer Primer: 
30 kg’lık paket yaklaşık 12 m² yer kaplar. (yüzey durumuna bağlı olarak 1.2-2.2 mm kalınlık için)
Araldite Epoxycoat H.D.:
10 kg’lık paket 0.2 mm kalınlıkta 30-35 m²’lik bir alanı kaplar . Pürüzlü yüzeyler için daha fazla malzeme gerekebilir

Kullanım: Sistemin Uygulanması

Uygulama yapılacak betonun en az 225kg/cm2 basınç mukavemetinde olması, 28 gün kürlenmesi ve bu süre sonunda en çok % 5 nem içermesi gereklidir. 28 günlük kürlenme süresinin beklenemediği durumlarda Ciba teknik servisine danışınız.

Depolama
5-25°C’de 12 ay süreyle saklanabilir.

Yüzey Hazırlığı
Beton yüzeyindeki tüm çimento şerbeti ve gevşek maddelerin mekanik kazıma veya “Acid Etching” ile temizlenmesi zorunludur. “Acid Etching” yapıldığında yüzeyin yıkanarak temizlenmesi zorunludur.Beton yüzeyindeki bozukluklar Araldite Epoxy Grout Lkullanılarak tamir edilmelidir.
Yüzeyde emilmiş yağ var ise yakılarak temizlenmelidir. Ancak yağın çok derine işlediği alanlar, kırılarak tamir edilmelidir.

Uyarı
Kurumamış epoxy malzemesini ağzınıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. Kurumamış epoxy malzemesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. Buharını teneffüs etmeyin. 5° C altında kullanmayın.

Not
Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır; bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Satın alıcılar ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve gereksinimleri çerçevesi içinde değerlendirmelidir.