Araldite Multilayer Screed

2.5 Mm Kalınlığında Yüzeyi Pürüzlü Epoxy Döşeme Kaplaması

Sağlam, pürüzlü bir yüzeye sahip dayanıklı epoxy döşeme kaplama sistemidir. Aşındırıcı etkilerin söz konusu olduğu yerler, sürekli yıkanan mezbahaneler ve soğuk hava depoları, süt fabrikaları, şişeleme fabrikaları ve sürekli ıslak ortamlarda kaymayan bir yüzey gerektiren her yer için ideal bir çözümdür.

Özel Nitelikler

  • Sağlam kaymayan yüzey
  • Yüksek kimyasal dayanıklılık
  • Aşınmaya dayanıklı
  • Kolay temizlenir
  • Cazip renkler

Araldite Multilayer Screed; Araldite epoxy reçine bazlı bir malzemedir. Malzeme 3 tabaka halinde uygulanır.
Araldite Multilayer Primer, çelik mala ile uygulanan 3 bileşenli bir malzemedir. Uygulandıktan sonra üzerine kuartz kumu serpilir. Bu sistem ile uygulanacak 2 tabaka 1.8-2.2 mm kalınlıkta sağlam dayanıklı bir alt tabaka oluşturur.
Araldite Multilayer Screed Topping, 2 bileşenli, renkli epoxy malzemedir. Kürünü tamamlamış astar katların üzerine kimyevi dayanım sağlamak ve kolay temizleme için uygulanır.

Fiziksel Özellikler

Süre

10° C 20° C 30° C
Astar
Kapta kalma süresi
İlk kuruma süresiKaplama
Kapta kalma süresi
İlk sertleşme
Tam kuruma
100 dak.
24 saat100 dak.
30 saat
7 gün
70 dak.
12 saat70 dak.
15 saat
7 gün
30 dak.
6 saat30 dak.
8 saat
7 gün

Mekanik Özellikler

Tipik Sonuçlar

Basınç mukavemeti( ISO R 604 )
Eğilme Mukavemeti (ISO R5279 )
Betona aderans (yapışma)
Elastikiyet Modülü
Yoğunluk
700 kg/cm²
250 kg/cm²
40-50 kg/cm²
10000 kg/cm²
1.8 gr/cm³

Kimyasal Özellikler

Araldite Multilayer Screed 12 ay süreyle aşağıdaki maddelere batırılmış ve aşağıdaki sonuçları vermiştir.

 

Deiyonize su
Javel suyu
Sülfürik asit
Nitrik asit
Asetik asit
Kostik soda
Kurşunlu benzin
Tolüen
Ksilen
111-Trikloroetan
Skydrol 500 A (Hidrolik yağı)
Oktanol
Meyve suları
Şekerli eriyik
Stiren
+
% 14 +
% 10 +% 30 +
% 30 +
% 10 O
% 20 +
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 

+ Etkilenmemiştir
O Sararmıştır

Genel Bilgiler

Yüzey Hazırlığı
Beton yüzeyden çimento şerbetinin mekanik kazıma veya “Acid Etching” ile temizlenmesi zorunludur. “Acid Etching” yapıldığında yüzeyin yıkanarak temizlenmesi zorunludur.Beton yüzeyindeki bozukluklar Araldite Epoxy Grout L kullanılarak tamir edilmelidir. Yüzeyde emilmiş yağ var ise yakılarak temizlenmelidir. Ancak yağın çok derine işlediği alanlar, kırılarak tamir edilmelidir.

Kaplama Uygulaması
Malzemeler 400d/d’lik mekanik mikserle karıştırılmalıdır.
a)Astar (Araldite Epoxy Primer):
Her paket üç bileşenden oluşur. Önce reçine içine sertleştirici eklenip üniform bir kıvam alıncaya kadar karıştırılır. Dolgu malzemesi daha sonra yavaş yavaş reçine ve sertleştirici karışımına eklenir. Astar katlar zemine mala ile serilir. Her katın üzerine 0.4-0.8 mm kuartz yüzey tamamen örtülünceye kadar serilir. Her kurumayı takiben yüzeyden serbest kuartz süpürülerek alınır.
b)Topping (Araldite Multilayer Topping):
Reçine ve sertleştirici üniform bir kıvam alıncaya kadar karıştırılır ve uygulama mala ile yapılır

Kür
İlk sertleşme süresini tamamladığı anda yaya trafiğine cevap verebilir, ancak ağır yük ve kimyasal etkilere maruz kalabilmesi için 7 gün gereklidir.

Temizleme 
Vantico Cleaning Fluid kullanınız.

Verim
Araldite Multilayer Primer: 30 kg’lık paket yaklaşık 12 m² yer kaplar. (yüzey durumuna bağlı olarak 1.2-2.2 mm kalınlık için)
Araldite Multilayer Screed Topping: 12.5 kg’lık paket yaklaşık 15m² yer kaplar.

Kullanım: Sistemin Uygulanması

Uygulama yapılacak betonun en az 225kg/cm2 basınç mukavemetinde olması, 28 gün kürlenmesi ve bu süre sonunda en çok % 5 nem içermesi gereklidir. 28 günlük kürlenme süresinin beklenemediği durumlarda Ciba teknik servisine danışınız.

Depolama
5-25°C’de 12 ay süreyle saklanabilir.

Uyarı
Kurumamış epoksi malzemesini ağzınıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. Kurumamış epoksi malzemesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. Buharını teneffüs etmeyin. 5° C altında kullanmayın.

Not
Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır; bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Satın alıcılar ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve gereksinimleri çerçevesi içinde değerlendirmelidir.