Isothane EMB

Likit Su İzolasyon Malzemesi

Isothane EMB su izolasyon membranı; sıvı olarak tatbik edilen, katran katkılı, urethane prepolymer bazlı bir kaplama olup, elastik ve sürekli bir film oluşturması amacıyla, atmosferik nem ile reaksiyona girerek kürlenir. Tek bileşenli bir malzeme olup, karıştırmaya veya ısıtmaya gerek olmadan uygulanır
Isothane EMB‘de katı madde oranı yüksek tutularak zor koşullarda görev yapabilmesi amaçlanmıştır. Fırça rulo veya püskürtme yoluyla (havasız tabanca ile)uygulanabilir Geleneksel likit su izolasyon malzemelerinden daha fazla yoğunluğa sahiptir ve inceltilmemelidir.
Isothane EMB, havadaki rutubet ile kürlenerek kalıcı elastikiyeti olan eksiz bir membran haline gelir. Rutubetli ortamlardaki kimyevi reaksiyonundan dolayı asfalt, karo plak, asbest, beton, tuğla, ahşap, cam ve metal gibi her çeşit yüzeye kuvvetli yapışma özelliğine sahiptir, Bütün bazlı geleneksel ürünlerde olduğu gibi, Isothane EMB, zaman içinde kömürleşerek kırılgan hale gelmez ve ultraviole ışınlarından etkilenmez.
Isothane EMB, esnek olmasından ve kimyevi yapısından dolayı, sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez. Bu nedenle düşük sıcaklıklarda çatlayıp kırılmaz ve yüksek ortam sıcaklıklarında ısı nedeniyle akıcı hale gelmez.

Kullanım Yerleri

Isothane EMB; keçe, asfalt, karo plak, asbest levha, beton, tuğla, ahşap, cam ve metal gibi, teras çatılarda kullanılan malzemelere kuvvetli yapışması için tasarlanmış bir malzemedir. Bu malzeme, poliüretan köpük üzerine su izolasyonu amacıyla da kullanılabilir. Ancak, kaplanacak yüzeylerin uygun bir şekilde hazırlanmış ve stabil olması gereklidir.Silikon bazlı malzemeler ile hazırlanmış yüzeylerin kaplanması çok zordur, ve Isothane ürünleri bu tür yüzeyler için uygun değildir.Alt tabakaya zayıf olarak yapışmış kaplamalar, Isothane EMB uygulanırken çeşitli problemler yaratabilir,
Çati kaplaması yapılırken, varsa eski ısı izolasyonu içindeki suyun buharlaşması gerektiği unutulmamalıdır, Ayrıca yapı içindeki klimaların çalışması ile birlikte fazla miktarda su buharının yoğunlaşabileceği dikkate alınmalıdır

Uygulama
Isothane EMB‘nin kuru film kalınlığı her kat için 0.5 – 1.0 mm. arasında olmalıdır. Pürüzlü yüzeyler üzerine yapılacak kaplamalarda min. Film kalınlığını elde etmek için kullanılacak malzeme miktarı önerilenden daha fazla olacaktır.Isothane EMB, bir boya değil kaplama olduğundan. 1 mm. film kalınlığı elde etmek mümkündür. Bu membran 1mm.’lik tek kat ya da 0.5 mm’lik iki kat halinde uygulanabilir. Küçük yamaları, Hasarlı bölgeleri ve çivi deliklerini en aza indirgemek için ekli ve kaba yüzeyler üstünde iki kat önerilir. İki kat uygulama yapılması durumunda katlar arasında çapraz bağların oluşumunu sağlamak için ikinci katın 24 saat içinde birinci kat ilk sertleşmesini tamamladığında uygulanması gerekir.

Isothane EMB inceltilmeden kullanılmalıdır.

Uygulama

Isothane EMB‘nin kuru film kalınlığı her kat için 0.5 – 1.0 mm. arasında olmalıdır. Pürüzlü yüzeyler üzerine yapılacak kaplamalarda min. Film kalınlığını elde etmek için kullanılacak malzeme miktarı önerilenden daha fazla olacaktır.Isothane EMB, bir boya değil kaplama olduğundan. 1 mm. film kalınlığı elde etmek mümkündür. Bu membran 1mm.’lik tek kat ya da 0.5 mm’lik iki kat halinde uygulanabilir. Küçük yamaları, Hasarlı bölgeleri ve çivi deliklerini en aza indirgemek için ekli ve kaba yüzeyler üstünde iki kat önerilir. İki kat uygulama yapılması durumunda katlar arasında çapraz bağların oluşumunu sağlamak için ikinci katın 24 saat içinde birinci kat ilk sertleşmesini tamamladığında uygulanması gerekir.Isothane EMB inceltilmeden kullanılmalıdır.

Uygulama Şekli
1) Yüzeydeki tüm gevşek maddeleri tel bir fırça ile temizleyin.
2) Yüzeyde kalmış bir küf tabakası varsa bunu, uygun bir çözücü ile temizleyin.
3) Yüzeyin tamamen kuru olması gerekir; eğer yapı içinde rutubet varsa bunun buharlaşmasını sağlayın. Isothane EMB ve özel astarını kesinlikle ıslak yüzeyler üzerinde uygulamayın.
4) Yüzeydeki mevcut kırık ve delikleri sızdırmaz bir macun ile doldurun.
5) Yüzeyi; 2-4 saat içinde sertleşen Isothane özel astarı ile yaklaşık sarfiyat 6-10 m’/lt olacak şekilde kaplayın. Eğer kaplamanın uygulanması bu sureyi geçerse. Astarlama tekrarlanmalıdır.
6) Isothane EMB‘yi iki kat için max- film kalınlığı 0.5 mm. ve bir kat için de 1 mm. olacak şekilde uygulayın,
7) İki kat uygulama esnasında, ikinci katin daha iyi bir yapışma sağlanması açısından 24 saat içinde uygulanmasına dikkat edilmelidir.
8) İkinci kat uygulamanın gecikmesi durumunda tüm yüzey tekrar astarlanmalı ve 4-8 saat içinde ikinci kat uygulanmalıdır.
9) Uygulamanın bir çalışma gününü aştığı durumlarda, ek yerlerinde 150 mm’lik bindirme yapılmalıdır.
10) Ekipman temizliği için aromatik hidrokarbon çözücü kullanılmalıdır.Havasız tabanca uygulamasında; tabanca tipi Graco King 60/1 veya benzeri, kompresör 100 psi, 60 cfm min, püskürtme ucu 28/30 60° olmalıdır.

Tamir


Isothane EMB
‘de olabilecek tamir işlemi için; hasarlı bölgeyi artıklardan temizledikten sonra, 150 mm. bindirme olacak şekilde aromatik çözücü ile temizleyin. Daha sonra hasarlı bölgeyi özel astarla kaplayın ve iki kat Isothane EMB uygulayın.

Verim
Kaplama ve astar verimleri yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Verilen bilgi ortalama kullanıma göredir. Bu yüzden sahada deneme yapılması önerilir.Isothane özel astarı : 6-10 m²lt.
Isothane EMB: Düzgün yüzey üzerine sürülen 1kg (0,8 lt)/m² malzeme tahminen 1 mm’lik yeterli film kalınlığı sağlayacaktır.

Depolama
Serin bir yerde muhafaza edin ve gereksiz yere kutularını açmayın. çok soğuk ortamlarda kullanmadan önce sıcak ortamda muhafaza edin. Isothane EMB kutusu bir kere açılırsa sertleşmeye başlayacak ve sızdırmaz halkalı kutularda bile kabuk oluşturacaktır. Malzemenin tahminen bir ay içinde kullanılması halinde malzeme yüzeyindeki kabuk sıyrılarak alt kısım kullanılabilir.

Uyarı
* UN 2810
* Çocukların uzanabileceği yerden uzak tutun.
* Kıvılcım yaratan kaynaklardan uzak tutun.
* Sigara içmeyinv Malzemeyi koklamayın.
* Uygulama ve kuruma esnasında iyi bir havalandırma temin edin.
* Göze temas olduğu durumlarda, gözünüzü temiz ve bol suyla yıkayın ve bir uzmana görünün.
* Deriye uzun sureli temas ettirmeyin, koruyucu giysi ve eldiven giyin,
* Malzeme deriye temas ederse, orayı hafif çözücü/temizleme maddesi ile silin ve sıcak sabunlu suyla yıkayın.
* Isocyanate içerir. Arzu edilirse konuyla ilgili bilgi verilebilir.

Not:
Yukarıdaki bölümle ilgili detaylı bilgi, ” Poliüretan Reçinelerin Emniyetli Kullanım Rehberi “, adı altındaki LIQUID POLYMERS yayınında mevcuttur. Herhangi bir Isocyanate bazlı malzeme kullanılmadan önce bu dökümana bakılmalıdır.

Not
Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır; bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır. ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Satın alıcılar ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve gereksinimleri çerçevesi içinde değerlendirmelidir.

Fiziksel Özellikler

Yoğunluk 1.2 gr/cm3
Katı madde oranı min % 92
Parlama noktası 69° C
Uygulama sıcaklığı 0-70° C
Kuruma suresi (20° C) 12-20 saat
Elastikiyet % 600
Çekme mukavemeti 2 MN/m²
Yaşlandırma testi(12000 saat)
Bozulma yok
U/V dayanımı Çok iyi
Hidrolik direnç Çok iyi
Endüstriyel direnç Çok iyi
Mekanik direnç İyi
Raf ömrü 9 ay