Isothane EMA

Lıquıd Applıed Waterproofıng And Protectıon Membrane

ISOTHANE E.M.A. elastomeric membrane is a liquid applied coating based on urethane prepolymers that cure by reaction with atmospheric moisture to give a continuous film, which is rubbery and elastic. It contains leafing aluminium, which gives excellent U.V. resistance.
ISOTHANE E.M.A. is a very high solids coating designed to give a high-build film. It can be brush or spray applied (with airless spray equipment) but it has a higher viscosity than a conventional paint and should not be diluted.
ISOTHANE E.M.A. cures to a permanently flexible seamless membrane, which, by virtue of its chemical reactivity in the wet state, has good adhesion to a wide range of substrates (given proper preparation) such as rooting asphalt, states, tiles, asbestos, concrete, brick, wood, glass and metals. Unlike more traditional bitumen based products,
ISOTHANE E.M.A. does not readity embrittle with age, exposure to ultra violet radiation or weathering, and hence it does not crack or craze.Since it is elastomeric
ISOTHANE E.M.A. is not adversely affected by extremes of temperature consequently it does not crack at low temperatures or suffer thermal flow at elevated temperatures.
ISOTHANE E.M.A. can be applied by brush, airless spray or roller without the need to mix, stir or heat before application.

Areas of Application

ISOTHANE Elastomeric Membranes are designed to bond to many types of substrate particularly those commonly used as roofing, such as felt, asphalt, slate, tiles, asbestos, concrete, brick, wood glass and metals. They can also be applied to sprayed polyurethane (p.u.) foam insulation. However, it is essential that substrate and structures are properly prepared and stable. Surfaces previously treated with silicone based materials will inevitably be difficult to overcoat and this should not be attempted with
ISOTHANE products. Substrates with poor adhesion to the underlying structure (e.g. blistered roofing fett) may also cause problems in providing sound over-coating. Preferential vapour drive in buildings must also be borne in mind when overcoating the roof and it may be judged expedient to employ ventilation to cope with transmission of high levels of moisture vapour.

Application

The dry film thickness (DFT) of ISOTHANE E.M.A. should not be less than 0.5 mm. or more than 1.0 mm for each coat. Rough or textured surfaces will reduce the coverage rate and consequently more material must be allowed to achieve the minimum D.F.T.
ISOTHANE E.M.A. is a membrane coating. not a paint and as such protection is only achieved with a high film build i.e. 1 mm. minimum. It is therefore essential that this is achieved. The membrane can be applied in one 1 mm. or two 0.5 mm. coats. Two coats are recommended on uneven and jointed surfaces to minimise the possibility of thin patches, missed areas and pinholing. In the case of two coat application it is important to recoat within 24 hours of the first coat becoming sufficiently cured to allow operator access. Do not dilute ISOTHANE E.M.A.

Method

1. Remove all loose material by vigorous brushing, wire brush if necessary.
2. Treat any remaining fungal growth with proprietary fungicide as recommended.
3. Allow surface to dry thoroughly and any moisture contained in the structure to evaporate.ISOTHANE Special Primer and E.M.A. should not be applied to damp substrates.
4. Fill cracks and voids with a mastic sealant.
5. Prime with ISOTHANE Special Primer (6-10 m²/It) depending on substrate texture and porosity which cures to a slightly tacky film in 2-4 hours. Overcoat with ISOTHANE E.M.A. as soon as possible after this time and certainly within 48 hours. If delay exceeds this, repriming is advised
6. Apply ISOTHANE E.M.A. at a maximum film thickness of 0.5 mm. for two-coat applications and 1 mm. for one coat.
7. In the case of two coat application the first coat should be touch dry in 12-48 hours (in some conditions this might be delayed) and the second coat should be applied within 24 hours of this stage to ensure good adhesion.8. Second coat delay; If more than 24 hours elapse after the touch dry stage of the first coat, prime the entire surface with Special Primer and allow to dry before recoating within 4-8 hours.

Özel Yüzeylerin Hazırlığı

Bitümlü Yüzeyler (ör. Asfalt, bitüm içeren membran vs.)
Her türlü malzeme artığını yüzeyden uzaklaştırın. Unutmayın ki bu malzeme artıklarının yüzey üzerinde kalması, yüzey alanının kaydedilir bir şekilde artmasına ve 1 mm. membran kalınlığa ulaşmak için gereken Isothane P ve Isothane EM malzemelerinin daha fazla miktarda kullanılmasına neden olur. Böyle durumlarda, en az üç (3) kat kaplama yapılması önerilir. Yüzeydeki mevcut serbest halde bunan suyu temizleyin. Açıkta kalan laminasyon malzemesini kesin veya altına Isothene EM sürün. Bitümlü malzeme tabakalarında kalmış suyun buharlaşmasını da düşünerek, kaplamanın bütünüyle kurumasını bekleyin. Uniform bir kalınlığa ulaşana kadar Isothane P uygulayın; sonra da 48 saat içinde yukarıda belirtilen şekilde Isothane EM uygulayın.
Çimentolu ve Poroz Yüzeyler (beton,çimentolu sıva,asbestli sıvalar vs.) 
Yeni beton için kuruma zamanı olan 28 günlük süreye dikkat edin. Çimento şerbetini, gevşek ve yabancı maddeleri temizleyin. Yanıcı ve tozlu tüm yüzeyler, sağlam hale gelene kadar temizlenmeli ve üzerine yukarıda belirtilen şekilde Isothane P uygulanmalıdır. Çok emici yüzeyler üstüne iki (2) kat Isothane P kaplaması tavsiye edilir. Sadece ilk astar katı için,Isothane P – 20 %’e kadar aromatik çözücü ile seyreltilebilir.

Seramik ve Karoplak
Gerekli olan yapısal onarımları uygulayın ve yüzeyi tamamen temizleyin. Asbestli çimento karoplakları gibi çimento bazlı ve poroz yüzeyleri, Isothane P ile kaplayın. Karoplak üstündeki sürekli membran, havalandırmayı engelleyebilir. Ve suyun yüzeyde yoğunlaşmasına neden olur; bu yüzden yeterli havalandırma sağlandığüından emin olun.

Metal
Demir İçeren: Kaplamaları, pasları ve kabukları temizleyin veya pasın yüzeyde olduğu durumlarda tel fırça kullanın. Yüzey hazırlığından sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde, Isothane P uygulayın. Çok paslı metal yüzeylerde anti-korozif bir astar kullanılmadan Isothane P kullanılmamalıdır.

Demir İçermeyen: Paslı galvaniz levhası gibi karışık yüzeyler, yukarıda belirtilen şekilde hazırlanmalıdır. Paslı olmayan galvaniz levhaları yağdan arındırılmalı ve Isothane P ile astarlanmalı.

Metal Sıva Eteği
Yeni metal sıva etek yüzeyleri üzerinde kalmış silikonları olabilir. Bu yüzeyleri aromatik solventler ile temizleyin. Isothane P ve Isothane EM. Uygulamadan önce, yüzeyi zımpara ile pürüzlü hale getirin ve kurumaya bırakın.

Ahşap Yüzeyler
Tüm boya ve verniği yüzeyden temizledikten sonra Isothane EM‘yi temiz ve kuru haldeki yüzeye direkt olarak uygulayın. Ahşabın nemli olduğu durumlarda ve kontraplak, sunta, betopan gibi poroz olduğu durumlarda ilk olarak Isothane P uygulayın. Ahşap doğrama üstünü her zaman Isothane P ile kaplayın. Kontraplak ve suntanın iyi kalitede olmasından emin olun ve yüzeyin silikon içermediğinden veya suya dayanıklılık sağlayan diğer işlemlere maruz kalmadığından emin olun.

Rötuş
Kum Serpme
Isothane EM,
 ultraviyoleden kesinlikle etkilenmemesine rağmen, Isothane EM altında bulunan bitüm esaslı herhangi bir kaplama, yüksek seviyeli solar ısısından etkilenebilir. Eğer yüzey yaya trafiğine maruz kalmıyorsa, Isothane EM üzerine kum serpilebilir. Böyle durumlarda üç (3) kat Isothane EM uygulanması önerilir.

Reklektif 
Son Kat KaplamalarıSolar ısısı toplama gücünü en aza indirmek için, Isothane EMB üzerine rekleftif Isothane EMA uygulanabilir; fakat solmayı en aza indirmek için orta kat olarakIsothane P sürülmesi tavsiye edilir. Üreticilerin talimatlarına dayanarak diğer solar yansıtıcı rötuş malzemeleri de tam sertleşmeye ulaşmış Isothane EM. üzerine sürülebilir.

Not
Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır; bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır. ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Satın alıcılar ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve gereksinimleri çerçevesi içinde değerlendirmelidir.