Araldite Topcoat HB

Kımyasal Maddelere Karşı Çok Dayanıklı Koruyucu Kaplama

Üstün kimyasal ve mekanik niteliklere sahip koruyucu bir yüzey kaplaması olan Araldite Topcoat HB, petrokimya tesisleri, tekstil fabrikaları. Şeker fabrikaları, su arıtma tesisleri, gübre fabrikaları, kanalizasyon tesisleri, taşma boruları ve paslanmaya acık ortamdaki çelik yapılarda kullanılır.

Özel Nitelikler

  • Çözücü gerektirmez
  • Sert parlak görünüş
  • Beton ve çeliğe iyi yapışma
  • Kımyasal maddelere karsı 90°c’ye dayanıklılık

Araldite Topcoat HB, epoxy reçinesi ve sertleştiricisinden oluşan, iki bileşenli bir malzemedir. Her bir bilesen fabrikada tartılmış ve kullanıma hazır olarak paketlenmiştir. Karışımın uniform olup olmadığını görebilmek amacıyla reçine ve sertleştirici ayrı ayrı renklerde üretilmiştir.

Fiziksel Özellikler

Süre

10° C 20° C 30° C
Kapta kalma süresi
Yeni kat uygulama süresi
İlk sertleşme süresi
Tam sertleşme
90 dak.
25-35 saat
30 saat
7 gün
50 dak.
12-18 saat
15 saat
7 gün
25 dak.
7-11 saat
8 saat
7 gün

Mekanik Uygulama

Tipik Sonuçlar

Basınç mukavemeti
Yapışma mukavemeti
Suya batırıldıktan sonraki yapışma mukavemet

Kimyasal Özellikler

Araldite Topcoat HB 12 ay süreyle aşağıdaki maddelere batırılmış ve aşağıdaki sonuçları vermiştir.

Deiyonize su
Sofra tuzu eriyiği
Kurşunlu benzin
Nitrik asit
Sülfirik asit
Hidroklorik asit
Fosforik asit
Asetik asit
Kostik asit
Konsantre amonyak
Etil alkol
.
% 20
.
% 10
% 10
% 20
% 43
% 50
% 30
.
% 40

Genel Bilgiler

Temizleme 
Vantico Cleaning Fluid kullanınız.

Verim
Araldite Topcoat HB:
5.4 kg’lık paket 0,3 mm. Kalınlıkta 13,5 m2,
10 kg’lık paket 25 m2’lik bir alanı kaplar. Pürüzlü yüzeyler için daha fazla malzeme gerekebilir.