Araldite Epoxygrout L

Büzülmez Cins Akışkan Epoxy Harcı

Sertleşen harcın mekanik niteliklerinin çok yüksek olması gerektiği durumlarda, boşlukların doldurulmasında ve yük taşıyıcı yüzeylerde serbestçe akan, büzülmeyen bir epoxy harcıdır. Köprü yatakları, vinç rayları, yüksek süratli türbinlerin ağır dinamik ve hareketli yüklere maruz kalan taban plakaları için idealdir.

Özel Nitelikler

  • Çözücü gerektirmez
  • Büzülmez
  • Kullanımı kolaydır
  • Çabuk sertleşir
  • Astar gerektirmez
  • Yüksek mukavemete sahiptir
  • Kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır.
  • 5-50 mm’lik çatlaklar içindir.

Araldite Epoxygrout L, epoxy reçinesi ve sertleştiricisi ile kuartz dolgudan oluşan, üç bileşenli bir malzeme olup her bir bileşen, fabrikada tartılmış ve kullanıma hazır olarak paketlenmiştir. Karıştırıldıktan sonra, akıcı halindeki harç 5-50 mm genişliğindeki boşluklara dökülebilir; herhangi bir ayrışma, ya da reçine akması söz konusu değildir.Araldite Epoxygrout L,’nin standart ve hızlı sertleşen tipleri bulunmaktadır. Araldite Epoxygrout Taynı fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olup tiksotropik bir yapıya sahiptir. Hazırlanan harç uygun bir pompa veya spatula yardımıyla uygulanır ve akmaz.

Fiziksel Özellikler

Standart Hızlı Set
10° C 30° C 10° C 20° C
Kapta kalma süresi (Dakika)
İlk sertleşme (saat)
Tam kuruma (gün)
50
15
6
25
8
4
45
12
6
20
6
3

Kimyasal Özellikler

Araldite Epoxycoat H.D. 12 ay süreyle aşağıdaki maddelere batırılmış ve aşağıdaki sonuçları vermiştir.

 

Deiyonize su
Javel suyu
Sülfürik asit
Nitrik asit
Asetik asit
Kostik soda
Kurşunlu benzin
Tolüen
Ksilen
111-Trikloroetan
Skydrol 500 A (Hidrolik yağı)
Oktanol
Meyve suları
Şekerli eriyik
Stiren
+
% 14 +
% 10 +% 30 +
% 30 +
% 10 O
% 20 +
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Yüzey Hazırlığı

Beton yüzeyindeki tüm çimento şerbeti ve gevşek maddelerin mekanik kazıma veya “Acid Etching” ile temizlenmesi zorunludur. “Acid Etching” yapıldığında yüzeyin yıkanarak temizlenmesi zorunludur.
Çatlak, yada bozuk beton, agrega açığa çıkıp sağlam bir yüzey elde edilinceye kadar kumlama, ya da mekanik kazıma işlemine tabi tutulur.Bütün çelik yüzeylerin, İsveç Standardı SA 2 ½ kalitesinde kumlanması gereklidir. Temizlenen yüzeylerin kumlanması gecikecekse Araldite Primer 011 kullanılarak pasa karşı korunma sağlanmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde kalıp yapılabilir. Özellikle döşeme ile duvarlar arasındaki boşlukların tam olarak dolmasına dikkat edilmelidir. Harç tek taraftan dökülmediği takdirde ek yerlerinde boşluklar oluşabilir.
Kolay akmayı sağlamak amacıyla hidrostatik bir başlık gereklidir. Genelikle 150 mm genişliğindeki başlık yeterliyse de küçük boşluklar için daha büyük başlık gerekebilir.

Kaplama Uygulaması

Malzemeler 400d/d’lik mekanik mikserle karıştırılması içine hava karışmaması açısından önemlidir.
Araldite Epoxygrout L üç bileşenli bir malzeme olup önceden tartılmış üç paket halinde piyasaya sunulmaktadır ve içine başka bir malzeme katılması söz konusu değildir. Her kutuyu kendi içinde karıştırdıktan sonra, sertleştiricinin tamamını reçine üzerine boşaltıp üniform bir kıvam elde edinceye kadar karıştırınız. Sonra yavaşça dolgu malzemesini ilave edip tamamen karıştırınız.
Karışmış olan harcın kalıba sadece bir taraftan dökülmesi gerekir. Vibratör kullanmayın. Döküm sırasında hidrostatik başlığı devamlı olarak tutunuz. Birden fazla paket kullanılacaksa, dökme işlemine ara verilmemesi için, önlem alınmalıdır. Çok büyük miktarlarda dökme öngörülmüşse, büyük ısı oluşumlarını önlemek için döküm alanının kısımlara ayrılması gerekir. Bu, yüzey alanının hacimle oranına bağlıdır. Bu durumda Ciba teknik servisine başvurunuz.
Çok dar boşluklar için dolgu maddesinin bir kısmı kullanılmayabilir. Harç, ilk sertleşmesinden sonra hafif yükleri taşıyabilir; ancak tam kurumadan yüklenmemelidir.

 

Temizleme 
Vantico Cleaning Fluid kullanınız.

Verim
15 kg’lık paketlerde yaklaşık olarak 8-8.5 lt malzeme bulunmaktadır.

Uyarı
Kurumamış epoksi malzemesini ağzınıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. Kurumamış epoksi malzemesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. Buharını teneffüs etmeyin. 5° C altında kullanmayın.

Not
Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır; bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Satın alıcılar ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve gereksinimleri çerçevesi içinde değerlendirmelidir.