Araldite Anchorbond

Ankrajlar, Cıvatalar Ve Filiz Demirlerinin Sabitleştirilmesi İçin Epoxy Reçine Harcı

Korozyona karşı çok dayanıklı olan Araldite Anchorbond, cıvataların ve demirlerin, betona, kayaya ya da duvara ankrajlanmasında kullanılır ve kısa bir sure içinde yükleme yapılmasına imkan verir. Filiz demirlerinin, temel cıvatalarının, demiryolu raylarının, vinç raylarının yerleştirilmesinde ve ağır yükün söz konusu olduğu ankraj sistemlerinde kullanılır.

Özel Nitelikler

  • Süratli Mukavemet Sağlama
  • Vibrasyona Mukavemetli
  • Korozyona Dayanıklı
  • Ağır Yük Kaldırabilme Kapasitesi
  • Büzülmez

Araldite Anchorbond, epoxy reçinesi ve sertleştiricisi ile kuartz dolgudan oluşan, üç bileşenli bir malzeme olup her bir bilesen, fabrikada tartılmış ve kullanıma hazır olarak paketlenmiştir. İki tipi bulunmaktadır.
Araldite Anchorbond P: Döşemelerde kullanılır ve dökülebilir akıcılığa sahiptir.
Araldite Anchorbond T: Duvarlar ve tavanlar için kullanılan tiksotropik tiptir..

Fiziksel Özellikler

Süre
10° C 20° C 30° C
Kapta kalma süresi
İlk yerleşme
Yüklemeye hazır olması
90 dak
30 saat
96 saat
.60 dak
15 saat
48 saat
30 dak
8 saat
24 saat

Mekanik Özellikler

Tipik Sonuçlar
Basınç mukavemeti
Gerilme mukavemeti
Betona aderans (yapışma)
Elastikiyet Modülü
Yoğunluk
750 kg/cm²
150 kg/cm²
40-50 kg/cm²
100000 kg/cm²
1.7-1.9 gr/cm³

Temizleme
Vantico Cleaning Fluid kullanınız.

Verim
3 kg’lık paketlerde yaklaşık olarak 1800 cm³ malzeme bulunmaktadır.Aşağıdaki tabloda her 100 mm derinlik için delik vecıvata çaplarına göre hacimler verilmişlir.

Kimyasal Özellikler

Araldite Anchorbond,12 ay süreyle aşağıdaki maddelere batırılmış ve aşağıdaki sonuçları vermiştir.

Deiyonize su
Javel suyu
Sülfirik asit
.
Nitrik asit
Kostik soda
Kurşunlu benzin
Toluen
Styrene
Ksilen
III-Trikloretilen
Skydrol 500 A (Hidrolik yağı)
.
.
% 10
% 30
% 30
% 20

Isıl Özellikler

Araldite Anchorbond 6° C ile 30° C arasında kullanılabilir. Tam kürünü tamamladıktan sonra donmaya ve 0° C altındaki sıcaklıklarda dayanıklıdır. 45° C üzerindeki sıcaklıklarda sürekli yüklemeye tabi tutmaktan kaçınılmalıdır.Böyle bir durum söz konusu ise Ciba’nın önerisi alınmalıdır.

DELİK ÇAP(mm) CIVATA ÇAPI
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 38 mm 44 mm 51 mm
20 25
25 50 40 25
32 80 70 60 40
38 100 100 75 45
45 150 130 100 70
51 180 150 120 75
57 235 200 170 130 80
64 300 280 250 200 160
76 425 400 350 300

Kullanım
Sistemin Uygulanması

Beton sağlam ve yeterli mukavemete sahip olmalıdır. Delikler matkapla delinmeli ve basınçlı hava ya da su ile temizlenmelidir. Elmas uçlu matkaplarla açılan delik genişletilmelidir. Bütün delikler toz, yağ ve kirden arındırılmalı, yerleştirilecek bütün ankrajlar ve demirler yağsız ve passız olmalıdır.
Malzemelerin 400 d/d’lik mekanik mikserle karıştırılması içine hava karışmaması açısından önemlidir.
Araldite Anchorbond üç bileşenli bir malzeme olup önceden tartılmış 3 paket halinde piyasaya sunulmaktadır ve içine başka bir malzeme katılması söz konusu değildir. Her kutuyu kendi içinde karıştırdıktan sonra, sertleştiricinin tamamını reçine üzerine boşaltıp uniform bir kıvam elde edinceye kadar karıştırınız. Sonra yavaşça dolgu malzemesini ilave edip tamamen karıştırınız. Araldite Anchorbond P bu işlemden sonra deliğe dökülebilir, akıcılığa kavuşur.
Araldite Anchorbond T ise deliğe uygun bir pompa veya spatula yardımıyla doldurulur. Bu işlem sırasında malzeme içine hava hapsolmamasına dikkat edilmelidir. Bütün bu işlemlerin, kapta kalma suresi içinde tamamlanmasına dikkat ediniz ve malzeme kürünü tamamlamadan yükleme yapmayınız.

Depolama
5-25°C’de 12 ay süreyle saklanabilir.

Uyarı
Kurumamış epoxy malzemesini ağzınıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. Kurumamış epoxy malzemesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. Buharını teneffüs etmeyin. 5° C altında kullanmayın.

Not
Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır; bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Satınalıcılar ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve gereksinimleri çerçevesi içinde değerlendirmelidir.